YOU ARE HERE: HOMETấm PVC ngăn nước dạng gân và O

Tấm PVC ngăn nước dạng gân và O

Tấm PVC ngăn nước dạng gân và O
Tấm PVC ngăn nước dạng gân và O

Các thiết kế đa năng nhất hiện có. Với mặt cắt có dạng O điều tiết chuyển động mọi hướng. Dạng O trung tâm lớn hơn sẽ phù hợp với chuyển động cơ học cao hơn đáng kể mà không gây ứng xuất trên chất liệu PVC Waterstop.

Tấm PVC ngăn nước dạng gân và O

Đây là loại linh hoạt nhất của Băng cản nước PVC có sẵn. Thiết kế kiểu O điều tiết sự dịch chuyển của khớp nối bê tông . Tấm PVC Waterstop có dạng này có thể được sử dụng trong các thiết kế cấu trúc khớp bê tông mở rộng, hoặc mối nối xây dựng.
Tấm PVC ngăn nước dạng gân và O chống thấm nước được thiết kế dạng gân và O trung tâm cung cấp khả năng tiếp xúc tôt và chặt chẽ với bê tông do có nhiều gân trên mặt bích bên ngoài. Sự dịch chuyển của khớp nối sẽ sẽ được kiểm soát bằng thiết kế O .
Thiết kế dạng O trung tâm cho phép di chuyển vượt quá sự kéo dài cuối cùng của vật liệu mà không gây ra biến dạng đển các gân neo đậu.
Giống như tất cả các loại PVC Waterstop khác của chúng tôi , Băng cản nước PVC chống thấm dạng này có thể được hàn nhiệt bằng cách sử dụng một giao hàn nhiệt. Điều này cho phép lắp đặt dễ dàng, và như một hàng rào liên tục ngăn sự thẩm thấu của chất lỏng một cách chặt chẽ. Tấm PVC ngăn nước dạng gân và O dạng này còn được gọi là dạng O. Sản phẩm hiện đang có sẵn với các quy cách sau : O 150 ,  O 200 , O 250 , O320.

Kiểu số: 039 Kiểu số: 040
Kiểu số: 041 Kiểu số: 042
Kiểu số: 043 Kiểu số: 044
Kiểu số: 045 Kiểu số: 046
Kiểu số: 047 Kiểu số: 048
Kiểu số: 049 Kiểu số: 050
Kiểu số: 051 Kiểu số: 052
Kiểu số: 053 Kiểu số: 054
Kiểu số: 055 Kiểu số: 056
Kiểu số: 057 Kiểu số: 058
Kiểu số: 059 Kiểu số: 060
Kiểu số: 061 Kiểu số: 062
Kiểu số: 063 Kiểu số: 064
Kiểu số: 067 Kiểu số: 068
Kiểu số: 069 Kiểu số: 070
Kiểu số: 071 Kiểu số: 072
Kiểu số: 073 Kiểu số: 074
Kiểu số: 075 Kiểu số: 076
Kiểu số: 077 Kiểu số: 078
Kiểu số: 079 Kiểu số: 080
Kiểu số: 081 Kiểu số: 082
Kiểu số: 083 Kiểu số: 084
Kiểu số: 085 Kiểu số: 086
Kiểu số: 087
/*
+—————————————————————-+
|                                                                                            |
|    WordPress 2.5 Plugin: WP-PageNavi 2.30                                    |
|    Copyright (c) 2008 Lester “GaMerZ” Chan                                    |
|                                                                                            |
|    File Written By:                                                                    |
|    – Lester “GaMerZ” Chan                                                            |
|    – http://lesterchan.net                                                            |
|                                                                                            |
|    File Information:                                                                    |
|    – Page Navigation CSS Style                                                    |
|    – wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css                    |
|                                                                                            |
+—————————————————————-+
*/.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi a:link {
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
text-decoration: none;
border: 1px solid #3c78a7;
color: #3c78a7;
background-color: #FFFFFF;
}
.wp-pagenavi a:visited {
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
text-decoration: none;
border: 1px solid #3c78a7;
color: #3c78a7;
background-color: #FFFFFF;
}
.wp-pagenavi a:hover {
border: 1px solid #303030;
color: #303030;
background-color: #FFFFFF;
}
.wp-pagenavi a:active {
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
text-decoration: none;
border: 1px solid #3c78a7;
color: #3c78a7;
background-color: #FFFFFF;
}
.wp-pagenavi span.pages {
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px 2px 2px 2px;
color: #303030;
border: 1px solid #303030;
background-color: #FFFFFF;
}
.wp-pagenavi span.current {
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
font-weight: bold;
border: 1px solid #303030;
color: #303030;
background-color: #FFFFFF;
}
.wp-pagenavi span.extend {
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
border: 1px solid #303030;
color: #303030;
background-color: #FFFFFF;
}